Español Valencia English

Electroerosió per penetració CNC

ONA Datic-2060

DIMENSIONS BANCADA:
Eix X: 550 mm màxim
Eix Y: 350 mm màxim

RECOREGUTS EIXOS:
Desplaçaments per eix a boles tant capçal com carros.
Eix X: 300 mm màxim
Eix Y: 200 mm màxim Eix Z: 250 mm màxim

ONA Polispark S-2000

DIMENSIONS BANCADA:
Eix X: 650 mm màxim
Eix Y: 400 mm màxim

RECOREGUTS EIXOS:
Desplaçaments per eix a boles tant capçal com carros.
Eix X: 500 mm màxim
Eix Y: 300 mm màxim
Eix Z: 300 mm màxim

ONA Compact-2

DIMENSIONS BANCADA:
Eix X: 550 mm màxim
Eix Y: 350 mm màxim

RECOREGUTS EIXOS:
Eix X: 300 mm màxim
Eix Y: 200 mm màxim
Eix Z: 200 mm màxim

disseny web betabox