Español Valencia English

Soldadura MIG

Soldweld 4000

CARACTERÍSTIQUES:
- Inclou debanadora S-20 D = (3Ph) 230/400V.
- Tensió d´entrada U1(50/60hz)(1) = 230/400V.
- Intensitat màxima d´entrada |1max = 31.5/18 A.
- Intensitat efectiva d´entrada |1eff = 25/14 A.
- Marge de regulació |1min ÷ |2max = 35 ÷ 300 A.
- Intensitat de soldadura màx(Eq.35%) = 392 A.
- Intensitat màxima de soldadura |2max 300A/60%.
- Tensió de soldadura U2min - U2max = 17-37.8V.
- Nonmbre d´esglaonament U2 = 10x2.
- Nombre de presses de reactància = 2.

disseny web betabox